Condiții de garanție produse și servicii

Produsele identificate în acest certificat pe baza denumirii comerciale, beneficiază de garanție în conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului, modificata prin Legea nr. 161/2010 si Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanțiile asociate acestora, modificata si completata prin Ordonanța nr. 9/2016 .

La solicitarea acordării garanției pentru un produs comercializat de societatea noastră, este necesar sa îl prezentați în ambalajul original și cu toate accesoriile cu care a fost livrat, însoțit de certificatul de garanție, o copie după factura sau bonul fiscal și de o menționare scrisă a defectului constatat.

Vă rugăm să solicitați personalului nostru toate informațiile și lămuririle care v-ar putea fi utile în derularea unei colaborări profitabile pentru ambele părți.

Termenul de garanție este din momentul livrării/ridicării produselor. În cazul în care solicitarea de acordare a garanției este nejustificata (produs funcțional), solicitantul va achita eventualele costuri de diagnosticare stabilite de service. Green Insulation are dreptul ca atunci când considera ca acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție sa solicite daune interese către Cumpărător, în condițiile legislației. Modificările de configurare și utilizare incorecta sau nelicențiata a produselor software exonerează vânzătorul de orice răspundere.

Daca aveti un produs defect aflat in garantie, va rugam sa completati formularul de garantie accesand sectiunea: Formular garantie , sau sa completati formularul de la sfarsitul acestei pagini.

Pentru a beneficia în cel mai scurt timp de garanție vă rugam sa acordați atenție următoarelor:

 • Durata medie de utilizare a produselor este este specificat în descrierea fiecărui produs în parte .
 • Menționam ca se oferă Garanție numai în cazul în care produsele au sigiliile de garanție intacte, astfel ca va rugam sa probați produsele înainte de a înlătura sigiliile și foliile protectoare și înainte de a le monta.
 • Asigurarea garanției se face gratuit în zilele lucrătoare. Aducerea la starea de conformitate se va face în primul rand prin repararea produsului, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul, după caz, a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare preluare.
 • Timpul de nefuncționate din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului.
 • Atunci când produsele de folosința îndelungata, defectate în termenul de garanție legală de conformitate nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționate din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
 • Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.
 • Furnizorul nu va fi răspunzător, în cazul defectării produsului, pentru pierderea informațiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite de beneficiar în urma acestor pierderi, obligația furnizorului fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect.
 • Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea facturii si a certificatului de garanție. Produsul va fi însoțit de toate accesoriile cu care s-a achiziționat și livrat.
 • Să păstreze integritatea sigiliilor vânzătorului/producătorului, respectiv ale executantului operațiilor de service
 • Alimentarea se va face numai de la o rețea electrica cu împământare și în limitele de toleranta prevazute de producător. Vor fi folosite numai elemente de cablaj originale ale echipamentelor. Vor fi respectate instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător, respectiv de executantul operațiilor de service. Va păstra documentația primita odată cu echipamentul, pe toată durata perioadei de garanție.
 • Recomandam ca produsul sa fie însoțit de ambalajul original pentru a se asigura integritatea produsului pe durata transportului.
 • Modificările de configurare și utilizare incorecta exonerează vânzătorul de orice răspundere.
 • Va recepționa produsul într-un termen maxim de 30 de zile de la notificarea de reparare primita de la furnizorul de service.
 • Defecțiunile software nu fac obiectul acestui certificat de garanție.
 • Deteriorări termice, mecanice si plastice ale produsului din cauza accidentelor, vibrațiilor, intemperiilor, neglijentei în utilizare sau a altor factori independent de Producător.
 • Utilizarea produsului în condiții neadecvate (ex. Tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistenta sau greșita, conectare sure de energie fără împământare, acțiuni ale substanțelor chimice, noxe, fum, praf, foc sau umiditate etc.).
 • Utilizarea produsului în aplicații ce necesita performante și calități, altele decât cele oferite de clasa si scopul pentru care acest produs este destinat sau în afara specificațiilor sale tehnice.
 • Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau instalare prevazute în manualul produsului.
 • Utilizarea de baterii, surse de alimentare sau accesorii, altele decât cele produse, aprobate sau recomandate de către Producător.
 • Schimbarea stării originale a produsului prin intervenții neautorizate.
 • Reparațiile efectuate pentru remedierea defectelor apărute ca urmare a motivelor de excludere de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare pentru piese de schimb, manopera și transport, agreate în prealabil cu Consumatorul.
 • Garanția furnizata nu afectează drepturile Beneficiarului consumator conform cu legislația aplicabila în vigoare privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.
 • Garanția este valabila doar pe teritoriul României.

 

GARANȚIA PRODUSULUI NU ACOPERĂ URMĂTOARELE SITUAȚII

 • Deteriorari termice, mecanice si plastice ale produsului datorate accidentelor, vibratiilor, intemperiilor, neglijentei in utilizare sau a altor factori independent de Producator.
  Utilizarea produsului in conditii neadecvate (ex. Tensiune de alimentare necorespunzatoare, impamantare inexistenta sau gresita, conectare surse de energie electrica fara impamantare, actiuni ale substantelor chimice, noxe, fum, foc, praf sau umiditate etc.).
 • Utilizarea produsului in aplicatii ce necesita performante si calitati, altele decat cele oferite de clasa si scopul pentru care acest produs este destinat sau in afara specificatiilor sale tehnice.
 • Nerespectarea instructiunilor de utilizare sau instalare prevazute in manualul produsului.
 • Utilizarea de baterii, surse de alimentare sau accesorii, altele decat cele produse, aprobate sau recomandate de catre Producator.
 • Schimbarea starii originale a produsului prin interventii neautorizate.
 • Lipsa etichetelor sau sigiliile produsului lipsesc sau sunt deteriorate ;
 • Deteriorari ale mecanismului produselor in urma unei manipulari necorespunzatoare (produse lovite sau sparte,crapate, chip-uri arse, circuite exfoliate sau oxidate; memorii cu pini lipsa;
 • Defectiunile software nu fac obiectul acestui certificat de garantie.
 • Produsele consumabile, programele si licentele software care nu pot fi reutilizate si astfel nu beneficiaza de garantie
 • Elementele de carcasa sparte, lovite (va rugam sa faceti toate verificarile necesare la ridicarea laptopului, orice problema semnalata dupa ridicarea laptop-ului nu se va lua in considerare.)
 • Reparatiile efectuate pentru remedierea defectelor aparute ca urmare a motivelor de excludere de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare pentru piese de schimb, manopera si transport, agreate in prealabil cu Consumatorul.

 

Costul transportului pentru retururi, de la dvs. catre S.C. Green Insulation S.R.L., va fi suportat dupa cum urmeaza:

1. De catre firma noastra in cazul in care produsele sunt defecte

2. In cazul in care se constata ca produsele sunt functionale sau deteriorate in urma montarii sau exploatarii incorecte returnarea produselor se va face pe cheltuiala dumneavoastra achitand ramburs suma care reprezinta contravaloare celor 2 transporturi (tur-retur).